Młodzież z wizytą u naszych podopiecznych

Częstymi gośćmi (niemal co tydzień) w Domu Opieki "Nestoria" są dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie, które nie tylko pięknie grają i śpiewają, umilając czas naszym Pensjonariuszom, ale również zapoznają się z nimi, zaprzyjaźniają, otaczają ich troską i życzliwym zainteresowaniem.
 

Spotkania starszych ludzi z młodzieżą są też okazją do ciekawych rozmów, do wspomnień oraz pogadanek. Właśnie podczas jednej z takich wizyt w "Nestorii", dziewczęta z Ośrodka miały okazję porozmawiać z naszą pensjonariuszką - Panią Ireną Tworek, wieloletnią, zasłużoną dyplomowaną pielęgniarką, obecnie już na emeryturze, która za swoją długą, sumienną i ofiarną pracę w PCK została wyróżniona nadaniem bardzo wielu wysokich odznaczeń, w tym także najwyższych medali państwowych przyznawanych przez Prezydenta RP.
Pani Irena w młodości pracowała jako pielęgniarka, m.in. na misjach zagranicznych w Kambodży, Wietnamie i Korei. Jest niezwykle zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Oddała łącznie 37,5 litra tego drogocennego eliksiru życia dla potrzebujących.


Młode dziewczęta z zaciekawieniem słuchały jak Pani Irena opowiadała im o swoich doświadczeniach i wyjazdach na misje zagraniczne. Potem mogły również obejrzeć całą kolekcję Jej cennych odznaczeń i medali.

 

 

Devilart: strony internetowe dla firm.
Jesteś naszym: 180873 gościem