18.lecie powstania NESTORII

18-lecie istnienia Domu Opieki NESTORIA, połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się w dniu 20 grudnia 2012 roku.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Mariusz Kozajda, który przywitał przybyłych w tym dniu do "Nestorii" gości: Zdzisława Lisa - Burmistrza Piaseczna, proboszcza Parafii św. Anny w Piasecznie - ks. kanonika Andrzeja Krynickiego, Danutę Samek - reprezentującą Starostę Piaseczyńskiego i Starostwo Powiatowe w Piasecznie, doktora Henryka Mędykowskiego - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, doktora nauk farm. Kazimierza Radeckiego oraz wszystkich Pensjonariuszy i personel.


Bardzo pozytywnie o funkcjonowaniu Domu Opieki wyrażał się doktor nauk farm. Kazimierz Radecki, który odczytał list swojej małżonki mgr farmacji Jolanty Radeckiej - twórczyni "Nestorii". Pani Radecka przypomniała w nim historię założonej przez siebie 18 lat temu placówki.


Dużo ciepłych słów o placówce powiedział ksiądz kanonik Andrzej Krynicki, który odmówił modlitwę oraz pobłogosławił cały Dom, wszystkich Pensjonariuszy i personel.
Przy muzyce kolędowej, przybyłych mieszkańców Domu i zaproszonych gości zaproszono do stołu wigilijnego, gdzie - po złożeniu sobie życzeń i podzieleniu się opłatkiem - przystąpiono do konsumpcji.

 

       

Devilart: strony internetowe dla firm.
Jesteś naszym: 180860 gościem