Wspólna wesoła Agapa w Nestorii co tydzień

Jest już wieloletnią tradycją, że co tydzień, po każdej Mszy św. w Domu "Nestoria", jej uczestnicy zbierają się przy wspólnym stole na tak zwaną Agapę, czyli spotkanie wspólnoty naszego Domu, na którym wspólnie spożywa się posiłek by pogłębić integrację i jedność. Wszyscy chętni nasi Pensjonariusze mają możliwość uczestniczyć zarówno we Mszy, jak też w Agapie po nabożeństwie.

Według Wikipedii, Agapa - w czasach pierwszych chrześcijan był to wspólny posiłek, braterska uczta, która pierwotnie była połączona z Eucharystią, a z czasem nabyła samodzielnego charakteru. Obecnie jest to przeważnie spotkanie towarzyskie bądź uczta po wspólnej Mszy świętej, służące umocnieniu więzi pomiędzy członkami wspólnoty wiernych. Pochodzi od słowa agape, oznaczającego miłość (między braćmi).

Agapa ma na celu stworzenie jedności wśród członków wspólnoty, poprzez okazywanie radości wynikającej z daru przyjętego sakramentu. Aby ubogacić to spotkanie i uczynić je bardziej uroczystym, często szykuje się smaczne potrawy lub ciasta, aby w czasie ich spożywania (tak jak w wieczerniku Jezus z apostołami) bracia namacalnie dostrzegali jedność i miłość w swojej wspólnocie. Jest to także znak: bracia dzielą się chlebem, a na tym też polega Eucharystia.

W Agapie w Domu Opieki "Nestoria" zawsze bierze udział ksiądz Henryk z Parafii Św. Anny w Piasecznie, a ostatnio również ks. Krystian z tejże Parafii, oraz duże grono sąsiadów z okolicznych domów i wolontariuszy miejscowej Akcji Katolickiej. Są wspólne śpiewy, muzyka, opowiadania, dyskusje na różne tematy, niekoniecznie religijne. W Agapie mogą brać udział i biorą także ci spośród naszych Pensjonariuszy, którzy nie uczestniczą we Mszach, bowiem to spotkanie ma na celu nasze lepsze wzajemne poznanie.

 


Devilart: strony internetowe dla firm.
Jesteś naszym: 180867 gościem